Etelä-Tuusulan ja kaavoitettavien alueiden viemäröinti ja kunnallistekniikan riittävyys

Aloite tehty: 31.08.2015
Aloitteen tekijä: Huuhtanen Pasi
Tyyppi: Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe: Käsitelty

Esitämme, että Etelä-Tuusulan osalta selvitetään seuraavia tulevien vuosien budjettiin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä:

– Selvitetään Etelä-Tuusulan ja siihen kunnallisteknisesti liittyvien olemassa olevien ja kaavoitettavien alueiden kapasiteetin riittävyys viemäröinnin ja muun kunnallistekniikan osalta.

– Onko KUVES kanssa sovittu/neuvoteltu kapasiteetin riittävyydestä ja aikataulutuksista?

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 31.8.2015 § 116: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.9.2015: Tuusulan Veden, teknisen toimen ja kuntakehityksen valmisteltavaksi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 8.12.2016 § 38
Kunnanhallitus 19.12.2016 § 478: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 23.1.2017 § 11: Aloite käsitelty

Vastaus

Koko Tuusulan alueen vesi- ja viemäriverkoston kapasiteetin riittävyyttä tarkastellaan säännöllisesti laskennallisella verkostomallilla. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty helmikuussa 2016, ja Etelä-Tuusulan viemäriverkoston kehittämistarpeet on listattu suunnitelman toimenpiteisiin. Saneeraustarpeet on huomioitu budjetissa.

Myös KUVES seuraa Tuusulan jätevesimäärien kasvuennusteita ja on varautunut runkoviemärin uusimiseen tulevina vuosina. Tuusulan kunta lausui KUVESin talousarvioesitykseen 2017 mm. seuraavaa: Hyrylän siirtoviemärin laajennustarpeet (mm. Rykmentinpuisto) on huomioitava lähitulevaisuuden suunnittelu- ja investointivarauksissa.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa