Hammashuollon ja terveyskeskusmaksujen toteutus

Aloite tehty: 09.11.2015
Aloitteen tekijä: Huuhtanen Pasi / Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tyyppi: Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe: Käsitelty

Tuusulan Perussuomalaiset esittää, että hammashuollon ja terveyskeskusmaksujen laskuttamisessa palattaisiin vanhaan toimivaan kustannustehokkaaseen käytäntöön, jossa asiakkaalle kirjoitetaan ja tulostetaan lasku jokaisen käynnin yhteydessä. Asiakas pystyy tarkastamaan laskun ja tietää myös mistä häntä laskutetaan. Näin säästetään kokoajan kohoavissa postitusmaksuissa ja vähennetään byrokratiaa. KuntaPron toiminnasta on nyt 9 kk ajalta kokemus. Järjestelmä on osoittautunut erittäin työlääksi ja aikaa vieväksi. KuntaPron laskuissa on virheitä, joita on vaikea jäljittää ja korjata. Näihin korjauksiin joudutaan nyt käyttämään esim. hammashoidossa hoitaja kapasiteettia, joka on pois vastaanotolta.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 9.11.2015 § 164: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 10.11.2015: Talousjohtajan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 29.2.2016 § 63: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 14.3.2016 § 28: Aloite käsitelty

Vastaus

Hammashuollon laskutuksessa on siirrytty joulukuussa 2015 toistaiseksi käytäntöön, jossa asiakkaalle tulostetaan lasku hoitokäynnin yhteydessä. KuntaPro Oy:n kanssa on sovittu järjestelystä, jossa laskut viedään päivittäin myyntireskontraan ja varmistetaan näin myyntilaskutuksen ajantasaisuus.

Taloushallinto selvittää uusia maksamisen ratkaisuja, esim. ajantasaista ja työtä säästävää kassajärjestelmäratkaisua, joka mahdollistaisi myös verkkokaupan ja -maksamisen yhdistämisen kassajärjestelmään. Maksukäytäntöjä arvioidaan kuntatasoisesti uudelleen, mikäli selvitysten perusteella löydetään uusia, aiempaa paremmin toimivia ratkaisuja.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa