Kuntalain 68 §:n noudattaminen TP2014 käsittelyn yhteydessä

Aloite tehty: 11.05.2015
Aloitteen tekijä: Huuhtanen Pasi
Tyyppi: Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe: Käsitelty

Perustelut: Kunta rikkoi 2014 tilinpäätöksen yhteydessä kuntalain 68 §:ää. Tämä aikaansai mm seuraavaa:

TILINPÄÄTÖSTIETOJEN 2014 MUUTTUMISEN VAIKUTUS YT MENETTELYYN

Kunnanhallituksen käsitellessä tilinpäätöstä kuntalain vastaisesti myöhässä, olen esittänyt huoleni asiasta. Allekirjoittaneelle on vakuutettu, että varsinaista vahinkoa ei ole tapahtunut. 2014 tilinpäätöstietojen muuttuminen yli 3 miljoonaa tappiollisesta yli miljoona ylijäämäiseksi on kuitenkin vaikuttanut esimerkiksi YT-prosessin aloittamiseen. Tämä vaikuttaa noin 2000 henkilön työhyvinvointiin, toimeentuloon ja heikentää samalla työnantajakuvaa sekä aiheuttaa palveluiden heikkenemistä.

Tuusula on selkeästi rikkonut kuntalain 68 §:ää ja myöhästynyt tilinpäätöksen laatimisesta. Onko takana ollut myös muita vielä vakavampia intressejä? Viime vuoden lopulla oli yleisesti tiedossa, että tilinpäätös näyttääkin painuvan plussan puolelle. Tietoja kuitenkin pimitettiin vedoten teknisiin syihin. Samoja teknisiä syitä on käytetty verukkeena kuluvan vuoden puolella. Näin tietoja salaamalla ja antamalla erheellisiä lukemia on saavutettu tarkoitushakuisesti haluttu lopputulema eli YT neuvottelujen käynnistyminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Näin toimimalla on rikottu tilintarkastuslain 52 §:ää, josta rangaistus on määrätty rikoslain 9 §:ssä. Kunnan kuuluisi olla hyvä työnantaja ja hoitaa parhaan kykynsä mukaan kuntalaisille palveluita. Vaikka YT neuvottelujen, irtisanomisten ja lomautusten osalta juridinen peruste onkin 2015 talouslukemat, ainakin itseni osalta viime vuoden positiivinen tulos olisi saattanut esim. lomautusten osalta muuttaa mielipiteeni toiseksi. Kunnassamme on ollut epäluottamusta muissakin isoissa ja vakavissa asioissa. Voimmeko nyt luottaa edes siihen, että tämän vuoden alijäämä todella toteutuu ennakoituna, vai muuttuuko sekin ensi vuoden maaliskuun hujakoilla positiiviseksi?

Aloitteen perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa luottamusmiesten ajantasaisen ja oikean tiedon saanti, sekä keskinäisen luottamuksen parantaminen TP 2015 yhteydessä.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 11.5.2015 § 74: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.5.2015: Talousjohtajan valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 17.8.2015 § 112: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.8.2015 § 112: Aloite käsitelty

Vastaus

Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus on allekirjoittanut 2014 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.4.2015. Muilta osin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös käsiteltiin alustavasti kunnanhallituksessa kokouksessaan 30.3.2015. Kokouksessa kunnanhallitus päätti siirtää tilinpäätöksen käsittelyaikataulua niin, että tilinpäätös saatettiin valtuuston käsiteltäväksi kesäkuussa. Kunnanhallitusta, tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastajaa informoitiin etukäteen tilinpäätösaikataulun lykkääntymisestä.

Tuusulan vastuunalainen tilintarkastaja Helge Vuoti on antanut Tuusulan kunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta antoi tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja totesi, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päätti kokouksessaan 8.6.2015 hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta. 1.1.2014–31.12.2014.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa