Kunnanjohtajan erottaminen / siirtäminen muihin tehtäviin

Aloite tehty: 11.11.2013
Aloitteen tekijä: Huuhtanen Pasi ja 14 muuta allekirjoittajaa
Tyyppi: Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe: Käsitelty

Me allekirjoittaneet teemme aloitteen valtuuston ryhtymisestä kuntalain 25 § mukaisiin toimenpiteisiin kunnanjohtajan erottamiseksi / siirtämiseksi muihin tehtäviin luottamuspulan vuoksi.

Perusteet: Johtosääntö 6 § kohdat 1, 2 ja 4, sekä hallintosääntö 37 § ensimmäinen alaviite: kunnanjohtaja vastaa koko kunnan toimintojen kehittämisestä ja erityisesti taloudellisten resurssien riittävyydestä.

Lisäksi ehdotamme Tuusulan kunnan johtosääntömuutosta kunnanjohtajan esittelyoikeuden rajaamisesta koskien sosiaali- ja terveystoimea, kasvatus- ja sivistystoimea sekä teknistä toimea ja kuntakehitystä.

Kunnan taloudellisen tilanteen olennaisen heikkenemisen takia pyydämme kunnanhallitusta selvittämään toimenpiteitä kunnanjohtajan lomauttamiseksi 4 kuukauden ajaksi osana talouden muita sopeuttamistoimia.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 11.11.2013 § 147: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.11.2013: Konsernipalvelut/hallinnon valmisteltavaksi
Kunnanhallitus 25.11.2013 § 478: Asia otetaan valtuuston 9.12.2013 esityslistalle
Kunnanhallitus 2.12.2013 § 491: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 9.12.2013 § 169: Päätös asettaa kuntalain 22 §:ssä tarkoitetun 11-jäsenisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, onko kunnanjohtaja menettänyt aloitteessa esitetyin perustein kuntalain 25 §:n tarkoittamalla tavalla valtuuston luottamuksen.
Kunnanhallitus 10.03.2014 § 121: Lisäaika lausunnon antamiselle
Kunnanhallitus 17.3.2014 § 137: Lausunto tilapäiselle valiokunnalle
Tilapäinen valiokunta 19.3.2014 § 23: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 31.3.2014 § 42: Aloite käsitelty

Vastaus

Tilapäisen valiokunnan työskentelyn perusteella on ilmennyt tarve kehittää kunnan toimintakulttuuria hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti. Kehittämiskohteina ovat etenkin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien selkeyttäminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön vahvistaminen. Kunnanhallituksen tavoin myös kunnanvaltuuston tulee terävöittää otettaan vuorovaikutuksen varmistamisessa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Muutostoimikunnan ja kunnanhallituksen sitovana tavoitteena tulee olla johto- ja hallintosääntöjen tarkastelu kuluvan vuoden aikana.

Kunnanjohtajaa eroteta tai siirretä muihin tehtäviin.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa